Jak vyrobit dětem senzorickou láhev a co jsou vlastně senzorické pomůcky

Vyrobte dětem vlastní senzorickou láhev, která je zábavnou senzorickou pomůckou.

K výrobě této láhve budete potřebovat:

  • plastovou láhev 0,5 l
  • cca 1 dcl dětského oleje (můžete použít jakýkoli jiný olej)
  • cca 3 dcl vody
  • barevné gumičky
  • glitry
  • vteřinové lepidlo
  • nůžky
  • lepící pásku
  • tip: tekuté lepidlo

Postup:

Do plastové láhve nejprve vlijte olej. Já jsem použila dětský olej, který mi tu zbyl z dob kdy byl Honzík miminko. Tento olej má lehce modré zabarvení, a proto jsem do něj vsypala i modré glitry. Glitry koupíte v jakémkoli papírnictví nebo dekorativních potřebách. Množství, které vsypete není až tak důležité. Čím více glitrů, tím více se obsah láhve bude třpytit. Přidejte gumičky, já jsem použila Loom Band gumičky, které se používají k pletení náramků. Pokud gumičky nemáte, můžete dát o láhve cokoli jiného, například malé korálky.

Pak nalijte zhruba 3 dcl vody a nechce v láhvi místo. Je důležité, aby voda nebylapo okraj, aby se při otáčení lahve obsah přelíval.

Poté láhev do sucha očistětezalepte víčko a hrdlo vteřinovým lepidlem. Já pro větší jistotu a bezpečnost oblepila uzávěr láhve ještě lepící páskou. Celý obsah protřepejte. Voda se s olejem nemísí, a proto se vám budou tvořit pěkné třpytivé bublinky.

Tip na závěr: Pokud chcete tok v láhvi zpomalit nahraďte 1 dcl vody za tekuté lepidlo na papír, díky kterému se při otáčení láhve budou bubliny pohybovat pomaleji.

Důležité upozornění: Tato pomůcka není vhodná pro děti, které rády něco strkají do pusy. Nikdy nenechávejte děti s lahví o samotě, vždy buďte s nimi a dávejte pozor, aby dítě láhev neotevřelo.

Co to je senzorická pomůcka?

citace ze zdroje: Sensa Shop

V tomto e-shopu najdete další senzorické pomůcky, které jsou vhodné pro děti s autismem.

Senzorika neboli smyslové vnímání je velmi důležitá pro rozvoj osobnosti dětí. Při používání senzorických pomůcek a hraček získávají zkušenosti a představy a sbírají důležité poznatky, které ovlivňují vývoj komunikačních dovedností, poznávání a fantazie.

Důležité je přitom nejen přijímání stimulů, velký význam má rovněž schopnost umět podněty z vnějšího nebo vnitřního prostředí zpracovat, uspořádat je a přiměřeně na ně reagovat. Tato schopnost se označuje jako senzorická integrace a ovlivňuje učení (i akademické zručnosti jako třeba čtení), a rovněž naše chování a každodenní fungování.

V současné době se velký důraz klade na poznávací složku: přijímání, třídění a zpracování velkého množství informací. Samotné smyslové zkušenosti se tak posouvají do pozadí, případně se často omezujeme na sluch a zrak. Neméně důležitou roli ovšem hrají také další smysly jako čich, hmat, chuť, vnímání rovnováhy nebo pohybu. V podobě senzorických pomůcek a hraček přinášíme možnost jak dětem, dospělým a seniorům „vrátit“ co nejvíc různorodých smyslových zkušeností – u dětí vytvořit prostor pro senzorickou integraci a celostní rozvoj, u dospělých a seniorů příležitost pro poznávání, stimulaci nebo uvolnění.

Co jsou senzorické pomůcky a hračky?

Senzorické pomůcky a hračky stimulují jeden nebo současně více smyslových systémů. Pomáhají tak rozvíjet sluch, hmat, čich, chuť, propriocepci (informace o poloze, napětí a pohybech částí těla) a vestibulární vnímání (vnímání polohy hlavy a těla v prostoru).

Pro koho jsou senzorické pomůcky určeny?

Přínos senzorických pomůcek a hraček není omezen na jednu skupinu osob. Sehrávají nezastupitelnou úlohu například při vývoji dítěte, zejména v raném a předškolním věku. Přispívají ke zdokonalování jeho motorických schopností, poznání, porozumění a komunikace, představivosti a dalších klíčových dovedností. Na druhé straně u osob s mentálním, tělesným, smyslovým, vícenásobným postižením, autismem nebo jinými poruchami lze pomocí senzorických pomůcek cíleně stimulovat narušenou oblast, případně dosáhnout stav uvolnění.

Jak lze senzorické pomůcky využívat?

Senzorické pomůcky se velmi často využívají v rámci Snoezelen terapieterapie senzorické integrace, které se cíleně zaměřují na stimulaci a propojování smyslových systémů. Jejich využití se ovšem neomezuje jen na tyto speciální metody. Pomůcky jsou rovněž vhodné pro psychomotorickou terapii, fyzioterapii, ergoterapii, reminiscenční terapii, logopedickou intervenci a mnoho dalších pedagogických a terapeutických postupů, stejně tak i volnočasových aktivit a relaxaci. Senzorické pomůcky a hračky vám umožní obohatit aktivity, které se svými dětmi, klienty a žáky děláte, a zároveň vytvořit mnoho nových stimulujících zážitků.

Komentáře